Vývoj kritické recepce díla Ireny Douskové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říha, Ivo
dc.contributor.author Holancová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:17:04Z
dc.date.available 2019-09-25T05:17:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73962
dc.description.abstract Bakalářská práce se soustředí na kritickou recepci díla Ireny Douskové. První část práce se zaměřuje na současnou podobu literární kultury a její změny, které přišly po roce 1989, a na následné vymezení autorů s přihlédnutím k tematickému a generačnímu období. V další části je představen život autorky Ireny Douskové a její tvorba. Druhý díl práce obsahuje vymezení pojmu literární kritika a přibližuje podobu současné české literární kritiky a její vývoj. Nakonec jsou představena tištěná i internetová periodika, která se zabývají tvorbou Ireny Douskové. Třetí část je výzkumná a má za úkol analyzovat vybrané ohlasy na trilogii Ireny Douskové. Část je rozdělena z hlediska jednotlivých aspektů, kterým kritika věnovala nejvíce pozornosti - téma historických reálií, postavy, autorský styl atd. Samotný závěr práce shrnuje vývoj kritické recepce trilogie Ireny Douskové. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dousková, Irena cze
dc.subject české spisovatelky cze
dc.subject současná česká literatura cze
dc.subject kritická recepce díla cze
dc.subject česká literární kritika cze
dc.subject kritici cze
dc.subject Dousková, Irena eng
dc.subject Czech writers eng
dc.subject contemporary Czech literature eng
dc.subject critical reception of a work eng
dc.subject Czech Literary criticism eng
dc.subject criticism eng
dc.subject critics eng
dc.title Vývoj kritické recepce díla Ireny Douskové cze
dc.title.alternative The Development of The Critical Reception of Irena Douskova's prose eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín
dc.date.accepted 2019-08-29
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis focuses on the critical reception of works by Irena Dousková. The first part of the work concentrates on the contemporary form of literary culture and its changes that have occurred after 1989 and subsequently specifies writers from the point of view of thematic and generation period. After that, the work introduces the life of Irena Dousková and her works. The second part of the work contains the specification of the term of literary criticism, the form of contemporary Czech literary criticism and its development. Finally, both print and Internet sources are presented that pursue the works of Irena Dousková. The third, the research part analyses the chosen responses to Irena Dousková's trilogy. It is divided from the point of view of individual aspects that critics paid most attention to - the topic of culture and history, characters, author's style etc. In the very end of the work, there is a summary of the development of critical reception of Irena Dousková's trilogy. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40032
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1.Téma a metodologie baklářské práce. 2. Posudky veoduícho a oponenta. 3. Objasnění sporných otázek. cze
dc.identifier.stag 34856
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account