Antidiabetika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Be, Tatiana
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:28Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:28Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73946
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je tvořena dvěma částmi - teoretickou a experimentální. První část je zaměřena na problematiku antidiabetik, jejich strukturu, popis, výskyt a stanovení v různých matricích. Druhá část se zabývá izotachoforetickým stanovením různých antidiabetik. Byl vybrán optimální elektrolytový system s vedoucím elektrolytem o pH 5 tvořeným 0,01 M octanem draselným a kyselinou octovou k úpravě pH. Jako koncový elektrolyt byla využita 0,01 M kyselina octová. Tento postup stanovení antidiabetik byl použit pro stanovení metforminu v léčivých přípravcích. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject antidiabetika cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject stanovení cze
dc.subject metformin cze
dc.subject buformin cze
dc.subject phenformin cze
dc.subject antidiabetic drugs eng
dc.subject isotachophoresis eng
dc.subject determination eng
dc.subject metformin eng
dc.subject buformin eng
dc.subject phenformin eng
dc.title Antidiabetika cze
dc.title.alternative Anti-diabetic drugs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is consisted of two parts - theoretical and experimental. The first part is focused on antidiabetic drugs, their structure, description, occurrence and determination in various matrices. The second part deals with isotachophoretic determination of various antidiabetic drugs. An optimal electrolyte system with 0.01 M potassium acetate and acetic acid (pH 5.0) as leading electrolyte and 0.01 M acetic acid as terminating electrolyte was selected. Validated procedure was used to determine metformin in pharmaceutical products. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39948
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Popis práce, předpověď počtu lidí s diabetem cze
dc.identifier.stag 37711
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account