Studium reaktivity diazoniových solí při arylaci tryptofanů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Jiří
dc.contributor.author Traore, Kadiatou
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:19Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73930
dc.description.abstract Práce je zaměřena na studium reaktivity diazoniových solí pro C-H arylace tryprofanů. Pro substituované benzendiazoniové soli byly určeny relativní hodnoty jejich disociačních energií vazeb (BDE) a ty korelovány s vypočtenými i experimentálně zjištěnými parametry, jako například vlivem substituce na polohu vibračních pásů, či Hammettovskými konstantami. cze
dc.format 40 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diazoniové soli cze
dc.subject disociační energie vazeb cze
dc.subject arylace cze
dc.subject tryptofan cze
dc.subject diazonium salts eng
dc.subject bond dissociation energy eng
dc.subject arylation eng
dc.subject tryptophan eng
dc.title Studium reaktivity diazoniových solí při arylaci tryptofanů cze
dc.title.alternative Study of Reactivity of Diazonium Salts in Arylation of Trypthophans eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated This work is focused on determination of selected properties of substituted benzenediazonium salts such as relative bond dissociation energy (BDE) or vibration maxima of N three N bonds and correlations of the experimentally obtained values with calculated ones. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39970
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám. cze
dc.identifier.stag 35081
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account