Nanokompozitní materiály s proměnnou matricí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miroslav
dc.contributor.author Hostinský, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:16:09Z
dc.date.available 2019-09-25T05:16:09Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73924
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nanokompozitních materiálů. V první části jsou popsány nanomateriály používané pro výrobu kompozitů, jejich obecné vlastnosti a příprava. Druhá část práce popisuje vybrané druhy nanokompozitů s polymerní matricí s metodami jejich přípravy, vlastnostmi a výčet jejich potenciálních aplikací. cze
dc.format 38 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nanokompozity cze
dc.subject příprava cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject nanočástice cze
dc.subject nanocomposites eng
dc.subject preparation eng
dc.subject application eng
dc.subject properties eng
dc.subject nanoparticles eng
dc.title Nanokompozitní materiály s proměnnou matricí cze
dc.title.alternative Nanocomposite materials with variable matrix eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on problematics of nanocomposite materials. In first part are described nanomaterials which are used for production of nanocomposites, their properties and preparation. Second part of the work is describing selected species of nanocomposites with polymer matrix, their preparations methods, properties and potential applications. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a kompozity cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40234
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37960
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account