Úroveň prevence nádoru prsu u žen nad 60 let v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duková, Ivana
dc.contributor.author Mlýnková, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:15:01Z
dc.date.available 2019-09-25T05:15:01Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73887
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá prevencí karcinomu prsu u žen nad 60 let. V teoretické části je charakterizován karcinom prsu a jeho diagnostika. Stěžejní kapitolu tvoří problematika prevence karcinomu prsu a s prevencí související rizikové faktory. Praktická část se zabývá objasněním úrovně prevence karcinomu prsu u žen nad 60 let v Pardubickém kraji. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject prevence cze
dc.subject mamografický screening cze
dc.subject samovyšetření cze
dc.subject breast cancer eng
dc.subject prevention eng
dc.subject mammographic screening eng
dc.subject self-examination eng
dc.title Úroveň prevence nádoru prsu u žen nad 60 let v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative The level of breast cancer peventionof women over 60 in the Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.date.accepted 2019-09-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the level of breast cancer prevention of women over 60 in the Pardubice Region. In the theoretical part will be characterized breast cancer and diagnosis. The main chapter is the prevention of breast cancer and the prevention of associated risk factors. The practical part deals with clarifying the level of prevention of women over 60 in the Pardubice Region. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39817
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste si vybrala respondentky z řad onkologických pacientů? Jak mohou být výsledky ovlivněny tímto výběrem? 2. Jak by mohla být otázka č. 7 v dotazníku jinak položena, aby přesněji hodnotila, zda dotazované znají či neznají rizikové faktory onemocnění? 3. Jak si vysvětlujete, že ženy nemají informace k problematice hlavně od praktických lékařů a gynekologů? 4. Jak může oslovení žen ve věkové skupině nad 60 let slovem ?babi? působit? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 38352
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account