Úroveň prevence karcinomu prsu u žen ve věku od 18 do 45 let v ambulantních gynekologických zařízeních v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duková, Ivana
dc.contributor.author Hnutová, Dagmar
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:14:58Z
dc.date.available 2019-09-25T05:14:58Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73883
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na prevenci nádorového onemocnění prsu u žen od 18 do 45 let, zejména protože se jedná o nejčastější onkologické onemocnění u žen. Cílem teoretické části této práce je zmapovat anatomii prsu, rizika předcházející tomuto onemocnění a především možnosti prevence v této oblasti, s čímž souvisí i popsání příznaků, které by měly alarmovat možnost počínajícího nádorového onemocnění. V praktické části je hlavním cílem pomocí dotazníkového šetření zjistit úroveň znalostí, vztahujících se k tomuto problému, a to u žen ve věku od 18 do 45 let. Na základě výsledků bude vytvořen pestrý edukační materiál. Praktická část také prezentuje výsledky průzkumu. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject nádorové onemocnění prsu cze
dc.subject prevence cze
dc.subject screening cze
dc.subject samovyšetření cze
dc.subject breast carcinoma eng
dc.subject oncologic breast disease eng
dc.subject prevention eng
dc.subject screening eng
dc.subject self-examination eng
dc.title Úroveň prevence karcinomu prsu u žen ve věku od 18 do 45 let v ambulantních gynekologických zařízeních v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Breast cancer prevention level in woman aged 18 to 45 years in ambulatory gynecological facilities in the Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona
dc.date.accepted 2019-09-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on prevention of breast tumors in women aged from 18 to 45 mainly because it is the most common oncologic disease in women. The goal of the theoretical part of this thesis is describing breast anatomy, risks preceding this illness and primarily ways of prevention together with symptoms which should alarm patients about the possibility of a beginning oncologic disease. The goal of the practical part is finding out the level of knowledge about this problem in women aged from 18 to 45. A diverse educational document is going to be created based on the results of the survey which will be presented as well. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39810
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Děláte Vy sama pravidelné samovyšetření prsou? 2. Uvažujete o edukačním materiálu, že by se edukační hra ? pexeso zpřístupnilo na SŠ jako strategie prevence u dospívajících dívek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 38318
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account