Copingové strategie u sester v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Cardová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:14:58Z
dc.date.available 2019-09-25T05:14:58Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73882
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou copingových strategií, syndromem vyhoření a dále se zaměřuje na stres, který je ve spojení s povoláním všeobecné sestry. Průzkumná část této práce se zabývá analýzou dat, zjištěných pomocí vlastně vytvořeného dotazníku. Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, zda všeobecné sestry znají pojem "coping", zda mají znalosti o syndromu vyhoření a jestli si uvědomují stres, který má spojení s jejich povoláním. Průzkumem bylo zjištěno, že více než polovina respondentů se s pojmem coping ve spojení se stresem nesetkalo, většina respondentů má znalosti v oblasti syndromu vyhoření a uvědomují si propojení své práce se stresem. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject coping cze
dc.subject sestry cze
dc.subject stres cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject coping eng
dc.subject nurses eng
dc.subject stress eng
dc.subject burnout syndrome eng
dc.title Copingové strategie u sester v praxi cze
dc.title.alternative Coping strategies in nursing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Václavíková, Klára
dc.date.accepted 2019-09-03
dc.description.abstract-translated This bachelor work is dealing with a dilemma of coping strategies, burn out syndrome and it focuses on stress connected with the work of general nurses. The practical part of this work is dealing with data analysis gained by using a specifically designed survey. This survey is uncovering the nurse's basic knowledge of the term "coping", the knowledge of burn out syndrome and the connection between stress and their job. The survey found that more than half of the respondents have not met with the term "coping" in connection with stress, most respondents have a knowledge of burnout syndrome and are aware of the link between their work and stress. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39809
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: C Doplňující otázky k obhajobě: Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 38316
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account