Soběstačnost seniorů žijících v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semencová, Vlastimila
dc.contributor.author Steinhauserová, Tereza
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:14:57Z
dc.date.available 2019-09-25T05:14:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73880
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována soběstačnosti seniorů žijících v domácím prostředí. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na stáří a stárnutí, demografii, soběstačnost, kvalitu života a sociální služby pro seniory. V praktické části je popsána metodika průzkumu, rozebrány a vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. V diskuzi porovnávám mnou zjištěné výsledky s výsledky z jiných prací či tištěných publikací. V závěru práce se zamýšlím nad zjištěnými údaji a porovnávám je s cíli mé práce. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject old age eng
dc.subject self-sufficiency eng
dc.subject social services eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Soběstačnost seniorů žijících v domácím prostředí cze
dc.title.alternative Self-support of senior people living at home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sýkorová, Barbora
dc.date.accepted 2019-09-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to the self-sufficiency of seniors living in the home environment. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on old age and aging, demography, self-sufficiency, quality of life and social services for the elderly. The practical part describes the survey methodology and anylyzes and evaluates the results of the questionnaire survey. In the discussion I compare the results I found wit the results from other works or printed publications. At the end of my work I think about the data and compare them with the goals of my work. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39822
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: D Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký je rozdíl v soběstačnosti v závislosti na pohlaví dle výzkumu na portálu zdravotnictví a medicína? 2. Čím si vysvětlujete, že jsou výsledky hodnocení soběstačnosti dle pohlaví Vašeho průzkumného šetření opačné, než dle výzkumu na portálu zdravotnictví a medicína? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 36175
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account