Zvyky a tradice muslimských žen v době těhotenství, porodu a šestinedělí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škorničková, Zuzana
dc.contributor.author Vašíčková, Tereza
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:45Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73872
dc.description.abstract V bakalářské práci se nachází informace o zvycích a tradicích muslimských žen v době těhotenství, porodu a šestinedělí a také ohledně rituálů novorozence. V teoretické části se nachází informace ohledně multikulturalismu, v dalších kapitolách je popsána historie islámského náboženství a také tradice, které jsou muslimy dodržovány. V poslední části teorie se nachází informace o ženách v islámu, o jejich zvycích a tradicích, a to hlavně spojené s obdobím těhotenství, porodu a šestinedělí. Cílem průzkumné části bylo zjistit zvyky a tradice muslimských žen v době těhotenství, porodu a šestinedělí. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject historie islámu cze
dc.subject islám cze
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject porod cze
dc.subject porodnictví cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject žena cze
dc.subject Islam eng
dc.subject women eng
dc.subject midwifery eng
dc.subject pregnant eng
dc.subject birth eng
dc.subject multicultural nursing eng
dc.subject history of Islam eng
dc.title Zvyky a tradice muslimských žen v době těhotenství, porodu a šestinedělí cze
dc.title.alternative Traditions and customs of Muslim women during pregnancy, childbirth and puerperium eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Ilona
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated The dissertation contains information about customs and traditions of muslim women during pregnancy, labor, peurperium and rituals including the newborn. Theoretical part of the paper includes information about multiculturalism while next chapters subscribe Islam religion and traditions followed by muslims. In the last theoretical part are information about women in Islam, their customs and traditions, mainly in respect to period of pregnancy, labor and peurperium. The main goal of the research part of the paper was to learn about traditions during pregnancy, labor, puerperium. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39353
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Prosím uveďte, jako podmínky musely respondentky splnit, aby se staly muslimkami? 2. Během své praxe jste pečovala o ženu muslimku? Pokud ano, popište zvláštnosti vámi poskytované péče. 3. Neuvažovala jste během tvorby práce i nad vytvořením edukačního materiálu pro personál zdravotnických zařízení (porodnické oddělení), týkající se zvláštností v poskytování péče ženám vyznávající islám? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 37747
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account