Poruchy vyprázdnění močového měchýře po porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hensel, Germund
dc.contributor.author Suchomelová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:44Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:44Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73870
dc.description.abstract Tato bakalářská práce nese název "Poruchy vyprázdnění močového měchýře po porodu" a je složena ze dvou částí, a to teoretické a výzkumné. Teoretická část je především zaměřena na anatomii dolních cest močových, změny v průběhu těhotenství a po porodu, poruchy vyprazdňování močového měchýře, etiologii vzniku těchto poruch, jejich diagnostiku a léčbu. Výzkumná část se zabývá četnostní výskytu poruch vyprazdňování močového měchýře u žen po porodu a vlivy podílející se na jejich vzniku. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dolní cesty močové cze
dc.subject LUTS cze
dc.subject pánevní dno cze
dc.subject porod cze
dc.subject poruchy mikce cze
dc.subject lower urinary tract eng
dc.subject LUTS eng
dc.subject pelvic floor eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject urination disorders eng
dc.title Poruchy vyprázdnění močového měchýře po porodu cze
dc.title.alternative Bladder Voiding Dysfunction After Childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated The title of this bachelor thesis is "Bladder Voiding Dysfunction After Childbirth ". The bachelor thesis includes two parts, a theoretical and a research part. The theoretical part deals with the anatomy of the lower urinary tract, its changes during pregnancy and after childbirth, bladder voiding dysfunction, etiology of this dysfunction, its diagnostics and its treatment. The research part deals with the frequency of bladder voiding problems after childbirth and possible reasons that could influence their development. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39351
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte limity práce. 2. Jaký je praktický přínos Vaší bakalářské práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 37745
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account