Studium rychle hořících pyrotechnických složí bez práškových kovů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelikán, Vojtěch
dc.contributor.author Dočekal, Štěpán
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:45:26Z
dc.date.available 2019-06-18T10:45:26Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná 04.06.2022 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73801
dc.description.abstract Práce se zabývá studiem rychle hořících pyrotechnických složí bez obsahu kovového prášku. U vybraných složí byly měřeny citlivostní charakteristiky, které byly porovnány se standardem. Následně byly slože zkoumány v modelovém systému a měřeny na vybrané charakteristiky hoření. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 04.06.2022 cze
dc.subject benzoát sodný cze
dc.subject benzoát draselný cze
dc.subject hexakyanoželezitan draselný cze
dc.subject kyselina gallová cze
dc.subject salicylát sodný cze
dc.subject rychle hořící slože cze
dc.subject binární slože cze
dc.subject natrium benzoate eng
dc.subject potassium benzoate eng
dc.subject potassium ferrikyanate eng
dc.subject gallic acid eng
dc.subject natrium salicylate eng
dc.subject fast burning compounds eng
dc.subject binar compounds eng
dc.title Studium rychle hořících pyrotechnických složí bez práškových kovů cze
dc.title.alternative Fast Burning Pyrotechnic Mixtures free from metal fuels eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macháček, Martin
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis deals with study of fast burning pyrotechnic compounds without metalic fuel. At the chosen compound were explosive parameters measured and compared with a standard. Chosen charakteristice of burning were measured after that. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40290
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant představil v požadovaném časovém rozsahu výsledky své diplomové práce. V rámci diskuze uspokojivě zodpověděl dotazy oponenta a členů komise. 1. Zpřesnění měření záblesku. 2. Návrh prací k podpoře zesílení světelného efektu u vhodných složí. 3. Změna stability navrhovaných složí při úpravě jejich složení. 4. Nejdůležitějsí výkonnostní parametr záblekových složí. 5. Upřesnění probíhajícího děje při měření VRV. 6. Možnost použití dusičnanových složí. 7. Upřesnění výsledků citlivosti testovaných složí. cze
dc.identifier.stag 37927
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account