Optimalizace podmínek heterogenní fotokatalýzy při odstraňování E. coli z vodného prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří
dc.contributor.author Francová, Pavlína
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:49Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:49Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73782
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je věnována přehledu hlavních bakterií způsobujících vodní kontaminaci, principu a dezinfekčním účinkům fotokatalýzy. V experimentální a výsledkové části práce jsou uvedeny dosažené výsledky. Účinnost snížení bakteriálního znečištění byla testována na dvou mikroorganismech, Escherichia coli a Pseudomonas fluorescens, byly použity dva typy fotokatalyzátorů a jejich kombinace s peroxidem vodíku. Nejlepších výsledků u odstraňování obou bakterií bylo dosaženo za použití kombinace fotokatalýzy s přídavkem peroxidu vodíku. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fotokatalýza cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject Escherichia coli cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject Photocatalysis eng
dc.subject disinfection eng
dc.subject Escherichia coli eng
dc.subject bacteria eng
dc.title Optimalizace podmínek heterogenní fotokatalýzy při odstraňování E. coli z vodného prostředí cze
dc.title.alternative Optimization of conditions od heterogeneous photocatalysis for the removal of E.coli from water eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dohnalová, Žaneta cze
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is devoted to an overview of the main bacteria causing water contamination, the principle and disinfection effects of photocatalysis. In the experimental and results part of the thesis the achieved results are presented. The effectiveness of reducing bacterial contamination was tested on two microorganisms, Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens, using two types of photocatalysts and their combination with hydrogen peroxide. The best results in removing both bacteria were achieved using a combination of photocatalysis with the addition of hydrogen peroxide. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39133
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. Komise potvrdila, že se nejedná o plagiát diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 37598
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account