Inhibice cholinesteráz vybranými sulfonamidy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Dratvová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:47Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:47Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73779
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je inhibice cholinesteráz vybranými sulfonamidy. Teoretická část práce je věnována popisu obecného charakteru cholinesteráz, popisu jejich struktury a funkce a také popisu a dělení jejich inhibitorů. Část práce je věnována Alzheimerově chorobě, procesům, které vedou k jejímu vzniku, příznakům, diagnostice a terapii. Nakonec jsou v teoretické části popsány metody stanovení aktivity a inhibice cholinesteráz. V experimentální části je popsáno praktické řešení stanovení aktivity enzymů, stanovení hodnot IC50 zkoumaných inhibitorů, stanovení kinetických parametrů inhibované reakce, inhibičních konstant a typu inhibice a v neposlední řadě také stanovení rozdělovacího koeficientu v soustavě n-oktanol:voda a určení polárního povrchu molekuly. cze
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject acetylcholinesteráza cze
dc.subject butyrylcholinesteráza cze
dc.subject sulfonamidy cze
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject Ellmanova metoda cze
dc.subject acetylcholinesterase eng
dc.subject butyrylcholinesterase eng
dc.subject sulfonamides eng
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject Ellman's method eng
dc.title Inhibice cholinesteráz vybranými sulfonamidy cze
dc.title.alternative The inhibition of cholinesterases by selected sulfonamides eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pejchal, Vladimír cze
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the determination of inhibitory activity of selected novel sulfonamides. The theoretical part of this thesis contains description of cholinesterase characteristics, its structure and function. It also describes its inhibitors and divides them into different groups according to their characteristic mechanism of inhibition. A part of the thesis is dedicated to description of the Alzheimer's disease, the process leading to the condition, symptoms, diagnostics and available therapy. Lastly, the methods of enzyme activity and inhibition determination are described. The experimental part consists of practical approach to the enzyme activity determination, determination of IC50 of examined inhibitors, determination of kinetic parameters of inhibited reactions, dissociation constants and type of inhibition of given inhibitors. Finally, the partition coefficient between n-octanol and water and topological polar surface area are established. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39127
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 37548
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account