Návykové látky v životě dnešní mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Konůpková, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:22Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:22Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73769
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou návykových látek u dnešní mládeže. Cílem práce je zjistit vliv návykových látek na mládež a vztah, jaký k nim dospívající mají. Teoretická část popisuje nejprve charakteristiku dnešní mládeže, dále problematiku návykových látek a také jejich samotné užívání. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum, který byl realizován dotazníkovým šetřením na vybraných školách. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject návykové látky cze
dc.subject drogy cze
dc.subject dospívající cze
dc.subject mládež cze
dc.subject rizikové chování cze
dc.subject závislost cze
dc.subject addictive substances eng
dc.subject drugs eng
dc.subject adolescent eng
dc.subject young people eng
dc.subject risk behaviour eng
dc.subject addiction eng
dc.title Návykové látky v životě dnešní mládeže cze
dc.title.alternative Addictive Substances in the Lives of Today's Young People eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2019-05-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes the problem of addictive substances in today's young people. The aim of the work is to find out the influence of addictive substances on youth and the relationship which adolescent have with them. The theoretical part first describes the characteristics of today's young people, the issue of addictive substances and their using. The practical part includes quantitative research, which was realized by questionnaire survey at selected schools. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39010
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. V průběhu obhajoby prokazovala orientaci a zájem o dané téma. Dokázala diskutovat, vyjádřit své názory a zodpovědět dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34649
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account