Komunikační strategie a sebeprezentace v profesním a osobním životě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Vilím, Martin
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:15Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:15Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73768
dc.description.abstract Na základě komplexního studia domácí i zahraniční literatury o teorii a praxi sociálních rolí provedu etnografický a částečně autoetnografický průzkum toho, jaké vlivy a vzájemné vztahy panují mezi osobními a profesními podobami (sebe)prezentace. Důležitým teoretickým východiskem mi přitom budou poznatky goffmanovské sociologie a tradice interakcionismu, které z ní vycházejí. cze
dc.format 96 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační strategie cze
dc.subject sebeprezentace cze
dc.subject sociální role cze
dc.subject sociální status cze
dc.subject interakcionismus cze
dc.subject communication strategies eng
dc.subject self-presentation eng
dc.subject social roles eng
dc.subject social status eng
dc.subject interactionism eng
dc.title Komunikační strategie a sebeprezentace v profesním a osobním životě cze
dc.title.alternative Communication Strategies and Self-Presentation in Professional and Personal Life eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Boukal, Tomáš
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated Based on a complex study of Czech and international literature on the theory and practice of social roles, I will conduct an ethnographic and partly autoethnographic, research on influences and interrelations that can be observed in both personal and professional forms of self-presentation. An important theoretical basis for me will be the knowledge of Goffman´s sociology and the traditions of interactionism that stem from it. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39075
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil svou diplomovou práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Student odpověděl na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 36967
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account