Vliv profesionalizace na skateboardingovou subkulturu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Kučerová, Andrea
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:07Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:07Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73767
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku profesionalizace skateboardingu. Zabývá se skateboardingovou subkulturou a tím, co pro její členy znamená. Hlavním cílem je zjistit, jak profesionalizace ovlivňuje tuto subkulturu. Dále obsahuje popis fungování profesionálního skateboardingu a propagace. V neposlední řadě je zaměřena na stereotypy v této komunitě. Výzkum probíhal především v podobě polostrukturovaných rozhovorů a pozorování. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject skateboarding cze
dc.subject subkultura cze
dc.subject životní styl cze
dc.subject profesionalizace cze
dc.subject sport cze
dc.subject skateboarding eng
dc.subject subculture eng
dc.subject life style eng
dc.subject professionalisation eng
dc.subject sport eng
dc.title Vliv profesionalizace na skateboardingovou subkulturu cze
dc.title.alternative The Influence of Professionalisation in the Skateboarding Subculture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The main focus of this thesis is especially the professionalization of skateboarding. It deals with a skateboarding subculture and what does it mean for its members. The main aim is how professionalization influences this subculture. It also includes a description of the functioning of professional skateboarding and promotion works. Lastly, it deals with stereotypes in this community. The research has been conducted primarily in the form of semi-structured interviews and observations. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39193
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka odpověděla na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 36986
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account