Erasmus+ jako změna životního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Slavíková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:06Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73765
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá studijním programem Erasmus+ a jeho vlivem na zahraniční studenty. Zaměří se na zahraniční studenty, kteří přes program Erasmus+ studovali v České republice během zimního semestru 2018/2019. Práce se zabývá motivací, průběhem studijního programu a jaký má Erasmus+ dopad na studenty. Cílem je interpretovat, jak studenti vnímají změnu životního stylu. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Erasmus+ cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject životní styl cze
dc.subject ESN cze
dc.subject Erasmus+ eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject lifestyle eng
dc.subject ESN eng
dc.title Erasmus+ jako změna životního stylu cze
dc.title.alternative Erasmus+ as a lifestyle change eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horálek, Adam
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the Erasmus+ educational program and its influence on international students. It will focus on international students studying under the Erasmus+ program in the Czech Republic from September 2018 to January 2019. The thesis deals with student motivation, process of the educational program and its impact on the students. The aim is to interpret how students perceive changes in their lifestyle. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39195
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci. Členové komise přečetli posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka odpověděla na otázky komise. cze
dc.identifier.stag 36979
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account