Madness in Post-war American Literature

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Svitavský, Otakar
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:53Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:53Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73758
dc.description.abstract This diploma thesis focuses on the theme of madness in the work of Joseph Heller, Kurt Vonnegut, and Ken Kesey. The first part of the second chapter examines how the relationship between madness and society has developed over time. The second part of the second chapter concentrates on the socio-political context of post-war America. Subsequently, the theme of madness is analysed in three selected novels. eng
dc.format 69 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject poválečná Amerika cze
dc.subject literatura cze
dc.subject šílenství cze
dc.subject bláznovství cze
dc.subject společnost cze
dc.subject post-war America eng
dc.subject literature eng
dc.subject madness eng
dc.subject insanity eng
dc.subject society eng
dc.title Madness in Post-war American Literature eng
dc.title.alternative Šílenství v americké poválečné literatuře cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá tématem šílenství v díle Josepha Hellera, Kurta Vonneguta a Kena Keseyho. První část druhé kapitoly zkoumá, jak se postupem času vyvíjel vztah mezi šílenstvím a společností. Druhá část druhé kapitoly se zaměřuje na socio-politický kontext poválečné Ameriky. Následující kapitoly jsou věnovány samotné analýze vybraných děl. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39050
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence O.Svitavský představil řadu svých zjištění, ke kterým v průběhu výzkumu došel. Poté se vyjádřil k otázkám a komentářům v posudcích. Přednes byl připravený a logický. cze
dc.identifier.stag 33834
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account