Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Brátová, Lucie
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:47Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:47Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73757
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the comparison of two main female characters of literary works "Pride and Prejudice" by Jane Austen and "Pygmalion" by George Bernard Shaw. The theoretical part consists of four chapters. Two of them describe the historical and cultural context from the end of the 18th to the beginning of 20th century Britain. This context is presented in connection with the lives of both authors. Subsequent chapters then contain the descriptions of each character - Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle. The practical part examines the differences between the characters and the eras which they represented. It also considers the writers' intentions behind their creation. The conclusion proves the changing ideals of women represented by the two characters in question. eng
dc.format 49 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Austenová, Jane cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Bennetová, Elizabeth cze
dc.subject Shaw, George Bernard cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject Líza Doolittleová cze
dc.subject Austen, Jane eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject Bennet, Elizabeth eng
dc.subject Shaw, George Bernard eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject Eliza Doolittle eng
dc.title Women and Silence: Elizabeth Bennet and Eliza Doolittle as the changing ideals of women eng
dc.title.alternative Ženy a ticho: Elizabeth Bennetová a Eliza Doolittleová jako měnící se ženské ideály cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou hlavních ženských postav literárních děl "Pýcha a předsudek" od Jane Austenové a "Pygmalion" od George Bernarda Shawa. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. Dvě z nich popisují historický a kulturní kontext Británie od konce 18. to začátku 20. století. Tento kontext je představen v souvislosti s životy obou autorů. Navazující kapitoly obsahují popis obou postav - Elizabeth Bennetové a Lízy Doolittleové. Praktická část zkoumá rozdíly mezi postavami a obdobími, které představují. Též bere v úvahu spisovatelovy a spisovatelčiny záměry vzniku postavy. Závěr dokazuje měnící se ideály žen, které jsou symbolizovány zmíněnými postavami. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39060
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Studentka v úvodu představila strukturu a zaměření své práce. Poté reagovala na podněty v posudcích od členů komise. Výkon byl skvělý, komise se shodla na honocení A cze
dc.identifier.stag 34559
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account