Optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Tomáš
dc.contributor.author Berger, Karel
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:34Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:34Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73747
dc.description.abstract Práce se zabývá optimalizací logistických procesů ve společnosti Grupo Antolin v závodě Lipovka. Cílem této práce je charakterizovat podnik, vybrat logistické procesy, které zde probíhají, zhodnotit současnou situaci a dále navrhnout optimalizace logistických procesů v rámci podniku a tyto optimalizace zhodnotit. Každá z těchto oblastí je řešena v samostatné kapitole. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cze
dc.subject Grupo Antolin cze
dc.subject logistické procesy cze
dc.subject logistika cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject analysis eng
dc.subject Grupo Antolin eng
dc.subject logistics processes eng
dc.subject logistics eng
dc.subject optimization eng
dc.title Optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti cze
dc.title.alternative Optimization of logistics processes in a chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sychra, Jiří
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with optimization of logistics processes at Grupo Antolin, plant Lipovka. The target of the thesis is to describe the company, choose logistics processes at the plant, evaluate present situation, create an optimization of logistics processes at the plant and evaluate this optimizations. Every topic will be handled in a separately chapter. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39575
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí. Diplomová práce nesplnila minimální rozsah v počtu stran. Celkový rozsah práce obsahuje 37 stran odborného textu. Práce byla řešena těsně před termínem odevzdání. cze
dc.identifier.stag 38255
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account