Změna organizace dopravy na křižovatce Hnězdenská - Lodžská na území sídliště Bohnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Charvát, Radek
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:33Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:33Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73746
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnou organizace dopravy na křižovatce Hnězdenská - Lodžská na území sídliště Bohnice. Na základě analýzy stávající situace zahrnující mimo jiné zmapování omezujících dopravních faktorů a kapacitní posouzení křižovatky, jsou vytvořeny návrhy mající za cíl zkvalitnit podmínky dopravy a zvýšit bezpečnost silničního provozu. V rámci návrhové části je pozornost věnována také opatřením týkající se navazující části sítě pozemních komunikací. cze
dc.format 120 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní chování cze
dc.subject kapacita cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject místní komunikace Lodžská cze
dc.subject rozhledové podmínky cze
dc.subject sídliště Bohnice cze
dc.subject traffic behavior eng
dc.subject capacity eng
dc.subject junctions eng
dc.subject local road Lodžská eng
dc.subject viewing conditions eng
dc.subject housing development Bohnice eng
dc.title Změna organizace dopravy na křižovatce Hnězdenská - Lodžská na území sídliště Bohnice cze
dc.title.alternative The change of traffic organization at the Hnězdenská - Lodžská junction in the area of housing development Bohnice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kovařík, Jan
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the change of traffic organization at Hnězdenská - Lodžská junction in the area of housing development Bohnice. Based on the analysis of the current situation, including the mapping of constraining transport factors and capacitive assessment of crossroads, proposals are being made to improve transport conditions and increase safety of road transport. Within the proposal part of this thesis, attention is also paid to measures concerning the downstream part of the road network. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39582
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37441
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account