Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Tomáš
dc.contributor.author Viteková, Nikola
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:21Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:21Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73736
dc.description.abstract Bakalářská práce se v první kapitole bude zabývat porovnáváním podmínek pro dopravce. Studie této práce se bude také věnovat porovnávání cen pohonných hmot, odvodů z mezd, diet, mýtného systému a výpočtu nákladů pro tranzitní přepravu. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podmínky pro dopravce cze
dc.subject pohonné hmoty cze
dc.subject mýtný systém cze
dc.subject tranzitní přeprava cze
dc.subject conditions for carriers eng
dc.subject fuel eng
dc.subject toll system eng
dc.subject transit transport eng
dc.title Konkurenční prostředí v nákladní dopravě - střední Evropa cze
dc.title.alternative Competitive environment in freight transport - central Europe eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Molková, Tatiana
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis will deal in the first chapter with comparison of the conditions for the carrier. The work will also be given to comparing the prices of fuel, wages, diet,tolling system and the calculation of transit costs. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39234
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila bakalářskou práci a částečně zodpověděla otázky kladené státní zkušební komisí. cze
dc.identifier.stag 38485
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account