Význam značek záruky o původu a kvalitě v obchodních sítích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Svoboda, Martin
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:38Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:38Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73701
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje značkám záruky o původu a kvalitě a problematice s tím spojené. Důraz je zde kladen na zmapování jednotlivých značek a poskytnutí aktuálního pohledu na český trh v dané problematice. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které má mimo jiné za cíl definovat faktory ovlivňující spotřebitele při nákupu, dále posoudit určitou zákaznickou orientaci spojenou s jednotlivými značkami a zjistit jejich informovanost v dané oblasti. Vlastní průzkum je následně porovnán s průzkumem vedeným Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject značky kvality cze
dc.subject značky záruky cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject povědomí cze
dc.subject znalost cze
dc.subject český trh cze
dc.subject quality marks eng
dc.subject guarantee marks eng
dc.subject quality eng
dc.subject questionnaire survey eng
dc.subject awareness eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject Czech market eng
dc.title Význam značek záruky o původu a kvalitě v obchodních sítích cze
dc.title.alternative The significance of guarantee marks of quality and origin in sales networks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with guarantee marks of quality and origin and related issues. Emphasis is placed on mapping individual marks and providing a current view of the Czech market in the context of these issues. The thesis also includes a questionnaire survey, which aims, among other things, to define factors influencing consumers when purchasing, to assess the customers' orientation associated with quality marks, and also to detect their awareness in this area. The survey itself is then compared with a survey conducted by the Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40263
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název bakalářské práce: Význam značek záruky o původu a kvalitě v obchodních sítích. Cíl práce: Provést průzkum, zda při rozhodování o koupi výrobku hraje roli (a jak velkou) Prezentace byla srozumitelná a na vysoké úrovni. Všechny vytčené cíle byly naplněny. Otázky vedoucího práce: Zpětně, po vyhodnocení dotazníkového šetření, změnil byste něco v dotazníku? Odpovědi na otázky vedoucího práce i odpovědi na další doplňující otázky členů zkušební komise byly vyhovující. cze
dc.identifier.stag 36776
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account