Application of Sustainability Concepts in Selected Countries

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jaroslav
dc.contributor.author Osei Kuffour, Frank
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:29Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:29Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73697
dc.description.abstract Sustainable development has become eminent in recent times as a concept that affects every aspect of human life. Human actions have affected the natural ecosystem and have resulted in climate change, rapid depletion of natural endowments and continuous damage to the biodiversity has had a tremendous negative impact on the economic, social and environmental wellbeing. These have prompted the global community and governments around the world to find lasting solutions to correct the adverse effects the world's economy, our society and the environment. This thesis basically seeks to examine sustainability measures that have beentaken by Latvia, Hungary and Finland to ensure sustainable development in their respective countries. After assessing the national sustainable development strategies, it was observed that the selected countries are doing their best within their own means to ensure sustainable development by creating awareness about the need to use environmentally-friendly technologies and to desist from practices that cause harm to the natural systems and promote economic growth and improve standard of living of their people. eng
dc.format 72 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trvalá udržitelnost cze
dc.subject koncepty udržitelnosti cze
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cze
dc.subject pilíře udržitelného ekonomického růstu cze
dc.subject Finsko cze
dc.subject Lotyšsko a Maďarsko cze
dc.subject sustainability eng
dc.subject sustainability concepts eng
dc.subject sustainable development eng
dc.subject pillars of sustainability eng
dc.subject economic growth eng
dc.subject Finland eng
dc.subject Latvia and Hungary. eng
dc.title Application of Sustainability Concepts in Selected Countries eng
dc.title.alternative Aplikace konceptů udržitelnosti ve vybraných zemích cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stejskal, Jan
dc.date.accepted 2019-06-07
dc.description.abstract-translated Trvale udržitelný rozvoj získal v nedávné době na významu jako koncept ovlivňující všechny aspekty života lidí. Lidské činnosti ovlivnily přírodní ekosystémy a jejich výsledkem je klimatická změna, rychlý úbytek přírodního bohatství a nepřetržité poškozování biodiversity, bkteré mělo velký negativní dopad na ekonomické, sociální a environmentální součásti blahobytu. Tyto skutečnosti byly pro globální společenství celosvětově i pro jednotlivé vlády podnětem k nacházení trvalých řešení, která by napravila nepříznivé efekty, týkající se světové ekonomiky, naší společnosti a prostředí. Tato diplomová práce se zabývá především zkoumáním opatření přijatých na podporu trvale udržitelného rozvoje v Litvě, Maďarsku a Finsku. Na základě zhodnocení národních strategií trvalé udržitelnosti se zjistilo, že vybrané země usilují, v rámci svých vlastních možností, o zajištění trvale udržitelného rozvoje, vytvářením povědomí o potřebě využívat environmentálně vstřícné technologické postupy, upustit od praktických přístupů, které škodí přírodním systémům a podporovat ekonomický růst a zlepšení životní úrovně lidí. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional Development and Governance cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39734
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cze
dc.description.defence Student started his presentation on the topic of sustainable development and asked the following questions: 1. Indicate sustainability concepts to be recommended to other countries? 2. Explain the relationship between economic growth and sustainable development? 3. How do you explain global citizenship education in Sustainable Development? 4. Why did you compare the selected countries? 5. Explain your last recommendation of telecommunication to eliminate hydrocarbon-based energy? 6. How does your thesis connect to sustainable development goals? eng
dc.identifier.stag 34609
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account