Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Zálišová, Lucie
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:13Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:13Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73692
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje Imigraci do ČR a jejím socioekonomickým aspektům v celoevropském kontextu současné imigrační krize. První část je zaměřena na obecné vymezení pojmu migrace a dalších souvisejících pojmů. Další částí je stručný exkurz do migrace v Evropě. Třetí část práce se soustředí na vývoj migrace v České republice se zaměřením na imigraci. Výzkumná část je zaměřena na vztah veřejnosti k otázkám současné imigrace. Závěr práce obsahuje vlastní návrhy řešení migrace. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cze
dc.subject imigrace cze
dc.subject emigrace cze
dc.subject uprchlíci cze
dc.subject azyl cze
dc.subject mezinárodní ochrana cze
dc.subject integrace cze
dc.subject migration eng
dc.subject immigration eng
dc.subject emigration eng
dc.subject refugees eng
dc.subject asylum eng
dc.subject international protection eng
dc.subject integration eng
dc.title Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu současné imigrační krize cze
dc.title.alternative Immigration to the Czech Republic and its socio-ekonomic aspects in context of immigration crisis in Europe eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated This Bachelor´s work occupies with the immigration to Czech Republic and their socioeconomical aspects in context of immigration crisis in Europe. The first part is dedicated to the general definition of term migration and other related terms. The next part is a short excursion in Europe. The third part is concentrated on the development of migration in the Czech Republic with a focus on immigration. The research part is focused on the relations of the public to the questions of nowadays migration. The end of the work contains the proposal of the solution of migration. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39092
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Bakalantka seznámila komisi se svou prací s názvem Imigrace do ČR a její socioekonomické aspekty v celoevropském kontextu. V rámci rozpravy bakalantka odpověděla na otázky z posudku: Byla Evropa vždy, i v historii, imigrační oblastí? Jaký je Váš osobní názor na otázku současné imigrace do Evropy, resp.ČR? Bakalantka na otázky odpověděla. Následovaly otázky komise: vnímáte pozitivně, že nejčastější migrant je pracovník ve stavebnictví z Ukrajiny? Legální migranti - jejich množství? V dotazníku jste uvedla, kdo je migrant? Bylo náhodných 141 respondentů dotazníku? Bakalantka reagovala ke spokojenosti komise. cze
dc.identifier.stag 34369
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account