Analýza použitelnosti sociálních sítí pro marketing ve vybrané organizaci.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Vališ, Patrik
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:41:06Z
dc.date.available 2019-06-18T10:41:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73691
dc.description.abstract Bakalářská práce "Analýza použitelnosti sociálních sítí pro marketing ve vybrané organizaci" se zaměřuje na použitelnost sociálních sítí pro marketing. V práci jsou popsány a definovány funkční požadavky na vybraný typ sociální sítě a její implementaci v konkrétním podniku. Popis a charakteristika vybrané organizace s cíli, kterých by chtěl dosáhnout. Pomocí navržených metodik řešení problematiky a výběru vhodné varianty je následně uskutečněna jejich realizace. Poté je vyhodnocena jejich účinnost, výnosy a výdaje s nimi spojené. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet cze
dc.subject marketing cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject reklama cze
dc.subject analýza cze
dc.subject podniky cze
dc.subject Internet eng
dc.subject marketing eng
dc.subject social networks eng
dc.subject advertising eng
dc.subject analysis eng
dc.subject business eng
dc.title Analýza použitelnosti sociálních sítí pro marketing ve vybrané organizaci. cze
dc.title.alternative Usability analysis of social networks for marketing in a selected organization. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Usability analysis of social networks for marketing in a selected organization" focuses on the applicability of social networks for marketing. The thesis describes and defines the functional requirements for the selected type of social network and its implementation in a specific company. Furthermore, there is the description and characteristics of the selected organization with the goals it wants to achieve. Using the proposed methodologies to solve the problems and to select a suitable variant, their realization is subsequently realized. Then their effectiveness, revenues and expenses are evaluated. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39263
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student nejprve představil svou bakalářskou práci Analýza použitelnosti sociálních sítí pro marketing ve vybrané organizaci. Cílem práce bylo popsat možnosti využití sociálních sítí pro vybraný podnik. V další části obhajoby potom student reagoval na otázku vedoucího práce, která je uvedená v posudku: Mohl byste uvést některé návrhy pro lepší zacílení příspěvků na sociálních sítích, tak aby se dosah zvětšoval? V rámci následné rozpravy student reagoval na následující dotazy: 1.Proč jste si vybral právě Instagram? 2.Jste schopen formulovat doporučený postup pro podnik? 3.Jak si vysvětlujete nezájem mladší generace o produkt? cze
dc.identifier.stag 37156
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account