Být na světě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sikora, Ondřej
dc.contributor.advisor Sirovátka, Jakub
dc.contributor.author Zrno, Filip
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:50:26Z
dc.date.available 2019-06-18T08:50:26Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73614
dc.description.abstract Předložená disertační práce řeší otázku svébytnosti Finkovy filosofie. Ta je nahlížena v celkové souvislosti Finkovy myšlenkové cesty. Její nedílnou součástí je filosofický dialog s tradicí, filosofická antropologie, kosmologie a konečně filosofie výchovy. Práce ukazuje nejen propojenost těchto konceptů, nýbrž je předvádí jako reakci na moderní nihilismus, v němž se člověk mimo jiné cítí jako "bezdomovec", a současně (v návaznosti na Nietzscheho) také na novou zkušenost bytí, ohlašující nový "věk světa". Jak situace nihilismu, tak ona nová zkušenost bytí jsou výzvou, jíž se snaží Finkův filosofický podnik svébytně dostát. cze
dc.format 185 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eugen Fink cze
dc.subject svět cze
dc.subject filosofická antropologie cze
dc.subject kosmologie cze
dc.subject filosofie výchovy cze
dc.subject nihilismus cze
dc.subject Eugen Fink eng
dc.subject World eng
dc.subject Cosmology eng
dc.subject philosophical anthropology eng
dc.subject philosophy of education eng
dc.title Být na světě cze
dc.title.alternative Being In the World eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Blecha, Ivan
dc.date.accepted 2019-06-06
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the question of the orginality of Fink's philosophy. It is viewed in an overall context of Fink's thought path. Its integral part is a philosophical dialogue with tradition, philosophical anthropology, cosmology and finally philosophy of education. This thesis shows not only ther are relationships between those concepts, but also demonstrates them as a reaction to modern nihilism, in which human being, among other things, feels like "homeless". And at the same time, following Nietzsche's new experience of Being announcing a new "era of world". Both the situation of nihilism and the new experience are a challange, which Fink's philosophy as such seeks to originally meet. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39570
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Mgr. Filip Zrno představil komisi svou disertační práci na téma Být na světě. Pohovořil o svébytnosti Finkovy filosofie, o jejím dialogu s tradicí, zmírnil aspekty týkající se filosofické antropologie, kosmologie a filosofie výchovy. Po přečtení posudků reagoval na poznámky recenzentů. Otázky: 1) Tragédie a místo člověka v světě podle Finka 2) Hra a spekulativní myšlení ve Finkově filosofii 3) Předvědecký přirozený svět - Husserl a Fink cze
dc.identifier.stag 38453
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account