Social Critique in Sci-Fi Novels Dune by Frank Herbert and The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka
dc.contributor.author Kroupa, Jan
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:49:52Z
dc.date.available 2019-06-18T08:49:52Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73602
dc.description.abstract This paper analyzes the elements of social critique in two works of science fiction: Dune by Frank Herbert and The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin. The theoretical part focuses on the definition and the history of the genre. Briefly, it also introduces the definition and use of social criticism. The goal of the analytical part is to locate the elements of social criticism in the two novels and comment on their interpretation. In the practical part, the presented understanding of the critique might be supported by secondary literature. eng
dc.format 74 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject social criticism eng
dc.subject science fiction eng
dc.subject Dune eng
dc.subject left hand of darkness eng
dc.subject Herbert, Frank eng
dc.subject Le Guin, Ursula K. eng
dc.subject společenská kritika cze
dc.subject science fiction cze
dc.subject Duna cze
dc.subject Herbert, Frank cze
dc.subject levá ruka tmy cze
dc.subject Le Guin, Ursula K. cze
dc.title Social Critique in Sci-Fi Novels Dune by Frank Herbert and The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin eng
dc.title.alternative Společenská kritika ve sci-fi románech Duna Franka Herberta a Levá ruka tmy Ursuly K. Le Guinové cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce analyzuje prvky společenské kritiky v dílech žánru science fiction: Duna od Franka Herberta a Levá ruka tmy od Ursuly K. Le Guin. Teoretická část se zaobírá definicí žánru science fiction a jeho historií. Stručně také popisuje definici a užití společenské kritiky. Cílem analytické části práce je nalézt prvky této kritiky v těchto dvou románech a okomentovat jejich výskyty. Dále se praktické části můžou objevit citace a parafráze ze sekundárních zdrojů pro podložení daných vysvětlení společenské kritiky. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39047
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Autor práce stručně naznačil svá zjištění. Poté přistoupil k otázkám a komentářům v posudcích. Dále reagoval na podněty z diskuze a snažil se další otázky zodpovědět. cze
dc.identifier.stag 37294
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account