Global government in the works of H. G. Wells, A. Huxley and G. Orwell

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Benedikt, Jan
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:49:52Z
dc.date.available 2019-06-18T08:49:52Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73601
dc.description.abstract This master thesis deals with the comparison of approaches to the concept of Global government in works of H. G. Wells, A. Huxley, and G. Orwell. The concept of the Global government is exactly defined, acquired data are then applied to the chosen works. Then, the chosen works are analysed and the approach of each author is precisely defined. Results of the analyses are then evaluated and used in a comparative analysis in the context of the other authors' works. eng
dc.format 72 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject global government eng
dc.subject socialism eng
dc.subject Huxley, Aldous eng
dc.subject Wells, Herbert George eng
dc.subject Orwell, George eng
dc.subject světová vláda cze
dc.subject socialismus cze
dc.subject Huxley, Aldous cze
dc.subject Wells, Herbert George cze
dc.subject Orwell, George cze
dc.title Global government in the works of H. G. Wells, A. Huxley and G. Orwell eng
dc.title.alternative Světová vláda v díle H. G. Wellse, A. Huxleye a G. Orwella cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated Diplomová práce se zabývá porovnáním pohledu H. G. Wellse, A. Huxleye a G. Orwella na koncept světové vlády ve vybraných dílech. Koncept světové vlády je přesně vymezen a získané informace aplikovány na vybraná díla, která jsou analyzována, a pohled daného autora na koncept světové vlády jasně vymezen. Zjištěná fakta jsou poté vyhodnocena a použita při komparativní analýze děl v kontextu tvorby vybraných autorů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglická filologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39043
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Diplomant krátce shrnul hlavní teze své práce a soustředil se především na závěry, ke kterým došel. V průběhu obhajoby se vyjádřil ke komentářům z posudků a zodpověděl otázky členů komise cze
dc.identifier.stag 37289
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account