Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Valach, Josef
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:49:36Z
dc.date.available 2019-06-18T08:49:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73595
dc.description.abstract V práci je provedena analýza současného stavu veřejné dopravy na zvoleném území. Pro posouzení nabídky veřejné dopravy a individuální automobilové dopravy jako konkurenčního módu je vytvořen dopravní model v programu OmniTRANS. Pomocí modelu jsou vyhodnoceny předložené variantní možnosti využití regionálních tratí č. 017 a 262 pro spojení ve směru Brno, které je zde důležitým cílem dojížďky. Vytvořený model představuje možný způsob posouzení významu železničních tratí. V části práce jsou rozebrány aspekty modernizace zvolených tratích. cze
dc.format 134 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Boskovice cze
dc.subject doba přemístění cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject Moravská Třebová cze
dc.subject Velké Opatovice cze
dc.subject veřejná hromadná doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject Boskovice eng
dc.subject journey time eng
dc.subject transport services eng
dc.subject Moravská Třebová eng
dc.subject Velké Opatovice eng
dc.subject public transport eng
dc.subject rail transport eng
dc.title Možnosti využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti širší oblasti Moravskotřebovska ve směru Brno cze
dc.title.alternative The possibilities of railway transport in region of Moravská Třebová and surroundings with regard to direction of Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němečková, Jana
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the current state of public transport in the selected area. In order to assess the offer of public transport and individual car traffic as a competitive mode, a transport model in OmniTRANS is created. Using the model, the presented options for using regional lines No. 017 and 262 are evaluated for connection in the direction of Brno, which is an important destination of commuting. The created model is a possible way of assessing the importance of railway lines. In the part of the thesis are analyzed aspects of the selected lines modernization. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39596
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky kladené státní zkušební komisí. cze
dc.identifier.stag 38303
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account