Porovnání výhodnosti finančního leasingu a úvěru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej
dc.contributor.author Šebela, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:47:31Z
dc.date.available 2019-06-18T08:47:31Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2016-08-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73522
dc.description.abstract Cílem práce je komplexně zhodnotit výhody a nevýhody finančního leasingu a úvěru jako nástrojů pro financování podniku. Porovnání bude založeno na dostupných aktuálních datech s využitím odpovídajících metod pro hodnocení dlouhodobých investic. Součástí práce bude také interpretace a vizualizace výsledků. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject leasing cze
dc.subject úvěr cze
dc.subject komparace cze
dc.subject finanční leasing cze
dc.subject čistá výhoda leasingu cze
dc.subject metoda diskontovaných výdajů cze
dc.subject rozhodování o financování investic cze
dc.subject leasing eng
dc.subject bank loan eng
dc.subject long-term investment eng
dc.subject comparisons of financial investment eng
dc.title Porovnání výhodnosti finančního leasingu a úvěru cze
dc.title.alternative Comparison of the advantages of financial leasing and bank loan eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is comprehensive evaluation advantages and disadvantages of financial leasing and bank loan as a tool for business financing. Comparisons will be based on current available data using appropriate methods for assessment of long-term investments. The bachelor thesis also includes the interpretation and visualization of results. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40270
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student nejprve seznámil komisi se svou bakalářskou prací Porovnání výhodnosti finančního leasingu a úvěru.Cílem práce bylo komplexně zhodnotit výhody a nevýhody finančního leasingu a úvěru jako nástrojů pro financování podniku. Porovnání bylo založeno na dostupných aktuálních datech s využitím odpovídajících metod pro hodnocení dlouhodobých investic. Součástí práce byla také interpretace a vizualizace výsledků. Následovala rozprava, během které padly tyto dotazy: 1.Z čeho jste čerpal základní parametry pro srovnání bankovního úvěru a finančního leasingu? 2.Existují ještě jiné faktory, které ovlivňují výhodnost zkoumaných instrumentů? 3.Pracujete v oblasti, kde využijete zkoumaný přístup? cze
dc.identifier.stag 38595
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account