Analýza finančního zdraví projekčního podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Martincová, Eva
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:46:28Z
dc.date.available 2019-06-18T08:46:28Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73480
dc.description.abstract Tato práce slouží k analýze finanční situace projekčního podniku pomocí vybraných metod a ukazatelů. Následně bude tento podnik porovnáván s konkurentem a odvětvím. Projekční podnik využije výsledky analýzy ke kontrole svých rozhodnutí a k učinění nápravných opatření. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject analýza finančního zdraví cze
dc.subject analýza finanční situace cze
dc.subject analýza cze
dc.subject náklady cze
dc.subject podniky cze
dc.subject společnosti cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject pracovníci cze
dc.subject ukazatele cze
dc.subject metody cze
dc.subject komparace cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject analysis of the financial health eng
dc.subject analysis of the financial situation eng
dc.subject analysis eng
dc.subject costs eng
dc.subject companies eng
dc.subject workers eng
dc.subject employees eng
dc.subject indicators eng
dc.subject methods eng
dc.subject comparison eng
dc.title Analýza finančního zdraví projekčního podniku cze
dc.title.alternative The Analysis of the Financial Health in Project Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Karas, Michal
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated This work is helping to analyse the financial situation in project company by using selected methods and indicators. Subsequently, the company will be compared with a competitor and with the industry as a whole. The project company will use the results of the analysis to check its decisions and take corrective action. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39629
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentce byly položeny tyto otázky: Uveďte příklady využití výsledků Vaší analýzy ke kontrole rozhodnutí podniku a k učinění nápravných opatření podnikem. Proč jste v kap. 4.7 nepoužila pouze IN05, když je kombinací bankrotních a bonitních modelů a plní tak účel obojích? Vysvětlete, proč podnik nemá možnost snížit likviditu (jak uvádíte v kap. 6.6 v odstavci 2 na přelomu stran 75 a 76). Jaké jsou metody analýzy okolí (strategické analýze) byste považovala za vhodné pro tento podnik? V práci používáte různé bankrotní či bonitní modely, přičemž se jedná o modely určená pro rozdílné odvětví. Závěr kterého z modelu považujete za relevantnější z hlediska specifik oboru, ve kterém podnik působí? Studentka reagovala a úspěšně odpovídala na otázky komise a obhájila tak diplomovou práci. cze
dc.identifier.stag 36919
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account