Zpracování dat z UAV pro monitoring změn v rámci vybraného zájmového území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel
dc.contributor.author Jech, Jakub
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:46:13Z
dc.date.available 2019-06-18T08:46:13Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73466
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku sledování změn v krajině ve vybraném zájmovém území s využitím UAV. V první části je popsáno použití dálkového průzkumu Země, zpracování obrazu a změny v krajině a bezpilotní letouny. Ve druhé části je rozebráno plánování letu a sběr dat, tvorba mozaik a výsledné zpracování snímků. Interpretace výsledků vyobrazuje změny v krajině v časových horizontech a je reprezentována číselně a graficky. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject UAV cze
dc.subject dron cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject plánování letu cze
dc.subject tvorba mozaiky cze
dc.subject změny v krajině cze
dc.subject UAV eng
dc.subject drone eng
dc.subject remote sensing eng
dc.subject flight planning eng
dc.subject mosaic creation eng
dc.subject landscape changes eng
dc.title Zpracování dat z UAV pro monitoring změn v rámci vybraného zájmového území cze
dc.title.alternative UAV data processing for monitoring changes within the selected area of interest eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated This work is focused on the issue of monitoring changes in the landscape in the selected area of interest using UAV. The first part describes the use of remote sensing, image processing and landscape changes and drones. The second part analyzes flight planning and data collection, creation of mosaics and final image processing. Interpretation of results depicts changes in landscape over time horizons and is represented numerically and graphically. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39610
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil základní teze své diplomové práce. Uvedl cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentoval výsledky, kterých dosáhl. V rámci rozpravy odpověděl na otázky oponenta práce a na následující otázky od členů komise: V tabulce na straně 60 máte popsáno sledování pouze ve dvou obdobích. Na základě dvou hodnot nelze stanovit dynamiku. Měl jste pouze tato dvě měření, nebo jste jich měl více a v práci zveřejňujete pouze vybrané údaje? Student na otázky odpověděl a diplomovou práci obhájil. cze
dc.identifier.stag 37198
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account