Měřič V-A charakteristik bipolárních tranzistorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David
dc.contributor.author Jičinský, Pavel
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:45:02Z
dc.date.available 2019-06-18T08:45:02Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73428
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí komplexního automatizovaného systém pro měření, zobrazení a následné zpracování charakteristik NPN bipolárních tranzistorů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou měření V-A charakteristik a na trhu dostupnými řešeními. Praktická část obsahuje popis konkrétních obvodových řešení použitých v projektu, vývojové diagramy a náhled do programového vybavení řídicích obvodů a aplikace pro PC. Závěr praktické části se věnuje měření charakteristik realizovaných obvodů a zkušebnímu měření vybraných tranzistorů. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření cze
dc.subject elektronika cze
dc.subject programování cze
dc.subject tranzistory cze
dc.subject NPN cze
dc.subject BJT cze
dc.subject charakteristiky cze
dc.subject measurement eng
dc.subject electronics eng
dc.subject programming eng
dc.subject transistors eng
dc.subject NPN eng
dc.subject BPJ eng
dc.subject characteristics eng
dc.title Měřič V-A charakteristik bipolárních tranzistorů cze
dc.title.alternative Bipolar transistor V-A characteristics meter eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brtník, Bohumil
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with designing and construction of a complex automated system for measuring, displaying and further analysis of bipolar transistor characteristics. The work is logically divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with V-A characteristics measurement and available commercial solutions. The practical part contains description of used circuits, flowcharts and description of programming of control circuitry and application for PC. The practical part ends with measurement of created circuits and test measurement of selected transistors. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39568
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou měření V-A charakteristik a dostupnými řešeními. Praktická pak obsahuje popis konkrétních použitých obvodových řešení, vývojové diagramy, náhled do programového vybavení, v závěru měření jak realizovaných obvodů, tak i některých vybraných tranzistorů. Všechny zadané cíle se podařilo splnit a navržené zařízení je možné použít. Autorský text i zdrojové kódy s využitím knihoven jsou unikátní. Student je nominován na studentskou cenu rektora I. stupně. Studentská cena rektora I. stupně je udělována za celkový prospěch studia s vyznamenáním a za vynikající úroveň diplomové práce na základě doporučení děkana fakulty. cze
dc.identifier.stag 37137
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account