Sada benchmarkových dynamických soustav pro evaluaci metod automatické regulace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr
dc.contributor.author Pakosta, Marek
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:54Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:54Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73426
dc.description.abstract V rámci práce byly navrženy dynamické soustavy vhodné pro testování kvality různých návrhů regulačních obvodů. Jednotlivé soustavy byly nejprve podrobně popsány z hlediska dynamických vlastností, přičemž snahou bylo, aby každá soustava měla specifický dominantní rys. V další části práce pak byly demonstrativně navrženy regulační obvody k řízení všech představených soustav a kvalita regulace byla diskutována. cze
dc.format 105 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject benchmark cze
dc.subject dynamická soustava cze
dc.subject řízení procesů cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject benchmark eng
dc.subject dynamical system eng
dc.subject process control eng
dc.subject PID controller eng
dc.title Sada benchmarkových dynamických soustav pro evaluaci metod automatické regulace cze
dc.title.alternative Set of dynamical systems for controller benchmark eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated A set of dynamical systems, which are suitable for quality control evaluation, is proposed in this thesis. In the beginning of the work, the individual systems are described comprehensively. Each system provides a specific feature important from the control design point of view. Then, the control system design is performed for every proposed system and the results are systematically discussed at the end of the work. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39776
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Náročnost tématu je vysoká, na autora byl kladen zejména důraz na hloubku systematické rešerše dostupné literatury a implementaci získaných poznatků. V případě kladného přijetí má práce potenciál sloužit jako úplný zdroj benchmarkových systémů pro testování kvality metod řízení. Cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 37252
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account