Analýza významných biologicky aktivních látek v různých částech lichořeřišnice větší s využitím HPLC/MS/MS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Šalomounová, Tereza
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:08:33Z
dc.date.available 2019-06-18T08:08:33Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73353
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá identifikací a kvantifikací fenolických látek a glukotropaeolinu v různých částech lichořeřišnice větší pomocí HPLC/MS/MS. Nejprve byla provedena optimalizace chromatografické separace a hmotnostně spektrometrické detekce sledovaných látek. Optimalizovaná metoda byla poté použita pro analýzu methanolických extraktů připravených z různých částí rostliny. Dále byl sledován vliv sušení či mražení na obsah monitorovaných látek a vliv okyselení na účinnost extrakce. V neposlední řadě byla měřena antioxidační aktivita, celkové množství fenolických látek a anthokyaninů v extraktech pomocí spektrofotometrických technik. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lichořeřišnice cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject glukosinoláty cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject nasturtium eng
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject glucosinolates eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject mass spectrometry eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.title Analýza významných biologicky aktivních látek v různých částech lichořeřišnice větší s využitím HPLC/MS/MS cze
dc.title.alternative Analysis of biologically active compounds in different parts of common nasturtium using HPLC/MS/MS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švecová, Blanka
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is the identification and quantification of phenolic compounds and glucotropaeolin in various parts of the nasturtium using HPLC/MS/MS technique. First, the optimization of chromatographic separation and mass spectrometric detection of monitored compounds was performed. The optimized method was used to analyse methanolic extracts prepared from different parts of the plant. Further, the effect of drying or freezing on the content of monitored compounds and the effect of acidification on the extraction efficiency was monitored. Last but not least, the antioxidant activity, total amount of phenolic compounds and anthocyanins were measured using spectrophotometric techniques. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40084
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37853
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account