Optimalizace výrobního procesu na montážní lince Golf A7 GP LED

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr
dc.contributor.author Leštinská, Aneta
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:07:03Z
dc.date.available 2019-06-18T08:07:03Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73322
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na optimalizací výrobního procesu na montážní lince GOLF A7 GP LED. Hlavním cílem je zvýšení produktivity montážní linky pomocí návrhu nového balícího předpisu a realizace tréninkové linky. cze
dc.format 73 s., přílohy 4 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject štíhlá výroba cze
dc.subject výrobní proces cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject tréninková linka cze
dc.subject balící předpis cze
dc.subject lean production eng
dc.subject production process eng
dc.subject optimalization eng
dc.subject situational analysis eng
dc.subject training line eng
dc.subject packaging data sheet eng
dc.title Optimalizace výrobního procesu na montážní lince Golf A7 GP LED cze
dc.title.alternative Optimization of assembly line manufacturing process Golf A7 GP LED eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Martin
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The work focuses on the optimization of assembly line manufacturing process Golf A7 GP LED. The main goal is to increase the assembly line productivity by creating a new packaging data sheet and implementing a training line. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39521
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38436
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account