Vliv vybraných sportovních akcí na poptávku v letecké dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Konopáč, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:06:57Z
dc.date.available 2019-06-18T08:06:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73307
dc.description.abstract V souladu se svým tématem tato práce zkoumá, zda se sportovní akce, konkrétně Mistrovství světa v ledním hokeji mužů, historicky nějakým způsobem projevily na úrovni poptávky v letecké dopravě. Na základě provedené analýzy je poté v práci uveden návrh leteckého zájezdu ve snaze zatraktivnit služby leteckých dopravců při cestách za vybranými sportovními událostmi. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject časové řady cze
dc.subject modelování časových řad cze
dc.subject sezónnost cze
dc.subject box plot cze
dc.subject osobní letecká doprava cze
dc.subject poptávka v dopravě cze
dc.subject time series eng
dc.subject time series modeling eng
dc.subject seasonality eng
dc.subject box plot eng
dc.subject passenger air transport eng
dc.subject transport demand eng
dc.title Vliv vybraných sportovních akcí na poptávku v letecké dopravě cze
dc.title.alternative The influence of selected sport events on air transport demand eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Trpišovský, Martin
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated According to the topic, this thesis provides the analysis whether sports events like Men's World Ice Hockey Championships influenced the level of air transport demand in the past years. According to the output of performed analysis, there is presented a suggestion of air package tour in order to support the air transport demand while travelling to attend these sport events. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39299
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 38216
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account