Zásobování výrobní linky v nejmenovaném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Jochec, Tomáš
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:06:56Z
dc.date.available 2019-06-18T08:06:56Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73306
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku procesu zásobování výrobní linky v nejmenovaném podniku. Konkrétně se jedná o sledování současných postupů a metod práce ve skladu a na výrobní lince s cílem jejich zlepšení, a tak i zvýšení celkové produktivity práce jednotlivých zaměstnanců zapojených v procesu. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásobování cze
dc.subject výroba cze
dc.subject kanban cze
dc.subject sekvence cze
dc.subject sklady cze
dc.subject regály cze
dc.subject supply eng
dc.subject production eng
dc.subject kanban eng
dc.subject sequencing eng
dc.subject warehouses eng
dc.subject shelves eng
dc.title Zásobování výrobní linky v nejmenovaném podniku cze
dc.title.alternative Material delivery to the production in unnamed company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrdlík, Lubomír
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on problematics of the production material delivery process in unnamed company. Specially, it is about monitoring of the current procedures and methods in the warehouse and the production. The objective is to improve these procedures and methods and rise total productivity of each employee who is participated in this process. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39298
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na poznámky, resp. připomínky oponenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 38213
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account