Zlepšení organizace přeprav v TH&S, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Hermanová, Jana
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:06:55Z
dc.date.available 2019-06-18T08:06:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73303
dc.description.abstract Diplomová práce, na téma Zlepšení organizace přeprav v TH&S, s.r.o., se vztahuje na konkrétní dopravní firmu. Analýza se týká aktuální situace firmy a doporučuje případné změny. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část pojednává o dopravě. Vysvětluje základní pojmy spojené s dopravou a popisuje jednotlivé druhy dopravy. Pojednává o silniční a dálniční infrastruktuře a rozepisuje související legislativu. Praktická část je zaměřena na firmu TH&S, s.r.o.. Obsahuje charakteristiku podniku, jeho historii a organizaci společnosti. Také jsou zde uvedeny analýzy vybraných částí v systému fungování společnosti, návrhy a doporučení na změnu. cze
dc.format 76 s. + 12 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cze
dc.subject mezinárodní doprava cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject silnice cze
dc.subject dálnice cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject poplatky cze
dc.subject náklady cze
dc.subject nákladní automobily cze
dc.subject pohonné hmoty cze
dc.subject transport eng
dc.subject international transport eng
dc.subject transportation eng
dc.subject roads eng
dc.subject highway eng
dc.subject infrastructure eng
dc.subject charges eng
dc.subject costs eng
dc.subject trucks eng
dc.subject fuel eng
dc.title Zlepšení organizace přeprav v TH&S, s.r.o. cze
dc.title.alternative Improving the organization of transportation in the TH & S, s.r.o eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis, on the topic of Transport Organization Improvement in TH&S, s.r.o., applies to a particular transport company where it analyzes the current situation of the company and then recommends any changes. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with transport, explains the basic concepts associated with transport, describes the different types of transport, road and motorway infrastructure and last but not least the legislative regulation. The practical part is focused on a specific transport company. It contains the characteristics of the company and its history, then it explains the functioning of the company. Also included are analyzes of selected parts in the company's operating system, suggestions and recommendations for change. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39295
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomové práci dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 38209
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account