Zjednodušený statický přepočet plnostěnného hl. nosníku ocelového mostu přes městskou komunikaci území v km 30,400 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culek, Bohumil
dc.contributor.author Zučková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:17Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:17Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73018
dc.description.abstract Jedná se o zjednodušený statický přepočet mostní konstrukce vedoucí přes městskou komunikaci území v km 30,400 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie. Mostní konstrukce je s dolní prvkovou mostovkou a s plnostěnným hlavním ocelovým nosníkem. Celá mostní konstrukce je nýtovaná. Pro posouzení byly použity platné evropské a české normy a dále metodický pokyn SŽDC SR 5. cze
dc.format 10 s. + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mosty cze
dc.subject plnostěnný nosník cze
dc.subject nýtovaný nosník cze
dc.subject příčník cze
dc.subject podélník cze
dc.subject zatížení cze
dc.subject UIC 71 cze
dc.subject statický přepočet cze
dc.subject bridges eng
dc.subject solid-plated girder eng
dc.subject riveted girder eng
dc.subject crossbar eng
dc.subject longitudinal girder eng
dc.subject load eng
dc.subject UIC 71 eng
dc.subject static recalculation eng
dc.title Zjednodušený statický přepočet plnostěnného hl. nosníku ocelového mostu přes městskou komunikaci území v km 30,400 trati Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie cze
dc.title.alternative Simplified static recalculation of the solid-walled main beam steel bridge over the urban communication area in 30,400 km track Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vnenk, Petr
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated It is a simplified static recalculation of the bridge structure leading through the urban communication area in km 30,400 of the track Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie. The bridge structure is with a lower bridge deck element and with a solid-plated steel main girder. The entire bridge structure is riveted. The valid European and Czech standards and methodological instructions SŽDC SR 5 were used for the assessment. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39998
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 38441
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account