Téma druhé světové války v prózách Ludvíka Součka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Injajevová, Monika
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:24Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:24Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72997
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou druhé světové války a potencionální hrozby novodobého nacismu ve vybraných dílech Ludvíka Součka. Zpracovává uplatnění této tématiky z pohledu výstavby fikčního světa. Dále analyzuje, jak se tyto motivy objevují v dobových novinách a časopisech. Metodologicky je práce postavena na naratologické analýze literárních děl a na rozboru dobového tisku. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject druhá světová válka cze
dc.subject nacismus cze
dc.subject Souček, Ludvík cze
dc.subject dobová periodika 60. a 70. let cze
dc.subject World War II eng
dc.subject Nazism eng
dc.subject Souček, Ludvík eng
dc.subject periodicals in 60th and 70th eng
dc.title Téma druhé světové války v prózách Ludvíka Součka cze
dc.title.alternative The theme of World War II in the prose works of Ludvík Souček eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šrámek, Petr
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of World War II and potential threats of modern Nazism in the selected works by Ludvík Souček. It processes the application of this topic from the point of view of the construction of a fictional world. The work further analyses how these motifs appear in newspapers and magazines. Methodologically, the work is based on the narratological analysis of literary works and on the analysis of contemporary press. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39511
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma, cíle a metodologii své práce. 2. Posudky vedoucího práce a oponenta. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 37334
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account