Obraz českých dějin 19. století v románech Marie Mackové a Viléma Křížka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín
dc.contributor.author Baldová, Eva
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:24Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:24Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72996
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením české společnosti ve druhé polovině 19. století a počátku 20. století v historických detektivních románech Marie Mackové a Viléma Křížka. Práce zkoumá využití motivů konkrétních dobových sociálních jevů a porovnává je s výsledky historiografického výzkumu, jak je odráží odborná literatura. Práce se dále zabývá naratologickou analýzou textů a komparací literární fikce a historické narace. Cílem práce je na základě provedených analýz postihnout, jak vybraná díla zobrazují dobovou českou společnost. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject historická detektivka cze
dc.subject Macková, Marie cze
dc.subject Křížek, Vilém cze
dc.subject komparace cze
dc.subject romány cze
dc.subject postavení ženy ve společnosti cze
dc.subject život v metropoli cze
dc.subject finanční stráž cze
dc.subject historical mystery eng
dc.subject Macková, Marie eng
dc.subject Křížek, Vilém eng
dc.subject comparision eng
dc.subject novels eng
dc.title Obraz českých dějin 19. století v románech Marie Mackové a Viléma Křížka cze
dc.title.alternative The Image of the Czech History in 19th Century in Novels by Marie Macková and Vilém Křížek eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říha, Ivo
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the depiction of Czech society in the second half of 19th century and in the beginning of 20th century in historical mysteries which are written by Marie Macková and Vilém Křížek. The thesis examines the use of motives of social phenomena and compares them with the results of historiographic research as it is reflected in the secondary literature. The thesis also covers narratological analysis of texts and the comparison of literary fiction and historical narration. The objective of this thesis is to investigate how the novels portray the Czech society during a certain history era. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39108
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka představila téma, cíle a metodologii své práce. 2. Posudky vedoucího práce a oponenta. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 37329
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account