Syntéza klíčového meziproduktu entecaviru vycházejícího z chráněného Corey alkoholu-A (-), identifikace nečistot a jejich vliv na průběh procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Imramovský, Aleš
dc.contributor.author Šimon, Vojtěch
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:04:06Z
dc.date.available 2019-06-18T07:04:06Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72991
dc.description.abstract Byla navržena syntéza klíčového meziproduktu (1R,3S,4R)-4-(hydroxymethyl)-5-methylencyklopentan-1,3-diolu. V laboratorním měřítku byl ověřen syntetické postup vycházející z opticky čistého Corey alkoholu-A (-). Byly zvoleny základní parametry ovlivňující reakci a ty byly měněny s cílem zvýšení výtěžku požadovaného meziproduktu. Byly izolovány a identifikovány nečistoty syntézy a byl ověřován jejich vliv na průběh reakce připravovaného intermediátu. cze
dc.format 60 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Corey alkohol-A (-) cze
dc.subject (1R,3S,4R)-4-(hydroxymethyl)-5-methylencyklopentan-1,3-diol cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject organická syntéza cze
dc.subject Corey alcohol-A (-) eng
dc.subject (1R,3S,4R)-4-(hydroxymethyl)-5-methylencyklopentane-1,3-diol eng
dc.subject optimization eng
dc.subject organic synthesis eng
dc.title Syntéza klíčového meziproduktu entecaviru vycházejícího z chráněného Corey alkoholu-A (-), identifikace nečistot a jejich vliv na průběh procesu cze
dc.title.alternative Synthesis of the entecavir key intermediate originated from protected Corey alcohol-A (-), identification of impurities and their influence on the process eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Halama, Aleš cze
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The synthesis of the key intermediate (1R, 3S, 4R) -4- (hydroxymethyl) -5-methylenocyclopentane-1,3-diol was suggested. On a laboratory scale, a synthetic procedure based on optically pure Corey Alcohol-A (-) was verified. The basic parameters influencing the reaction were chosen and changed to increase the yield of the desired intermediate. Synthetic impurities were isolated and identified and their influence on the progress of the prepared intermediate was verified eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39939
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence 1. Dotaz na neuvedené literární odkazy a porovnání výsledků. 2. Dotaz na ozařování s použitím jodu - absorpce fotonů. cze
dc.identifier.stag 37781
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account