Informační systém realitní kanceláře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Miloslav
dc.contributor.author Váňa, Petr
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:03:25Z
dc.date.available 2019-06-18T07:03:25Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-11
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72975
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vytvoření webové aplikace pro realitní kancelář. Teoretická část je zaměřena na historii, vývoj, technologie webových aplikací a rešerši systémů se stejným zaměřením. Praktická část obsahuje popis vytvářené aplikace. Použití jazyků HTML a CSS pro celkový vzhled webové stránky, PHP pro implementaci logiky na straně serveru, JavaScipt nebo jQuery pro realizaci aplikační logiky na straně klienta, dále systém řízení báze dat MySQL pro využití databáze s přiloženým ER diagramem obsahujícím návrh databáze. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject PHP cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject CSS cze
dc.subject HTML cze
dc.subject JavaScript cze
dc.subject jQuery cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject informační systém cze
dc.subject realitní kancelář cze
dc.subject PHP eng
dc.subject MySQL eng
dc.subject CSS eng
dc.subject HTML eng
dc.subject JavaScript eng
dc.subject jQuery eng
dc.subject web application eng
dc.subject information systém eng
dc.subject real estate agency eng
dc.title Informační systém realitní kanceláře cze
dc.title.alternative Information system of real estate agency eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on creating web application for real estate agency. Theoretical part is focused on history, evolution and technologies of web applications and there is a research of systems with same problematics. Practical part contains of description of created application, usage of HTML and CSS languages which are used for general look of the web page, PHP usage for application logic on server side, JavaScript or jQuery usage for application logic on client side. Furthermore, database management system MySQL usage for storing data in database with attached ER diagram of database design. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence V teoretické části je provedeno seznámení s technologiemi pro vývoj a popsána problematika systémů realitních kanceláří z pohledu zákazníků a zaměstnanců. V této části je provedena rešerše vybraných systémů a jejich vzájemné porovnání, z kterého vychází návrh vlastní aplikace. Návrh databáze obsahuje podrobný a vyčerpávající popis databázových tabulek. Vkládání dat do databáze je ochráněno proti SQL injection. Aplikace je naprogramována v programovacím jazyce PHP s doplněním o JavaScript a jQuery. Web je napsán v jazyce HTML s využitím CSS. Data jsou ukládána v relační databázi MySQL. Cíl bakalářské práce byl splněn. Aplikace je plně funkční a využitelná v praxi. Míra podobnosti u některých souborů překročila 25%. Jedná se o soubory, které automaticky vytváří NetBeans a o číselníky obcí a měst. Nejedná se tedy o plagiát. cze
dc.identifier.stag 37382
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account