Vizualizace dat z navržené bezdrátové meteostanice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Rejfíř, Jakub
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:03:19Z
dc.date.available 2019-06-18T07:03:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72968
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice a vizualizací naměřených dat z ní. Teoretická část je zaměřena na téma Internetu věcí (IoT) a jeho komunikačních standardů. Popsána je i internetová služba ThingSpeak, která slouží ke sběru dat z IoT zařízení. Pozornost je věnována také hardwarové platformě Arduino. V praktické části je popsán návrh vlastní bezdrátové meteostanice. Dále se práce zaměřuje na vývoj webové aplikace sloužící k přehlednému zobrazení naměřených dat. cze
dc.format 53 s.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Internet věcí cze
dc.subject meteostanice cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject ThingSpeak cze
dc.subject REST API cze
dc.subject JavaScript cze
dc.subject HTML. cze
dc.subject Internet Of Things eng
dc.subject weather station eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject ThingSpeak eng
dc.subject REST API eng
dc.subject JavaScript eng
dc.subject HTML. eng
dc.title Vizualizace dat z navržené bezdrátové meteostanice cze
dc.title.alternative Data visualization from the designed wireless weather station eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on design and implementation of the wireless weather station and measured data visualization. The theoretical part is focused on Internet Of Things (IoT) and its communication standards. It also describes the ThingSpeak internet service, which purpose is to store data from IoT devices. Arduino hardware platform is described as well. The practical part of the thesis describes the wireless weather station design and developing of the web application to visualize measured data. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Autor navrhnul vlastní bezdrátovou meteostanici a vytvořil webovou aplikaci pro zobrazení naměřených dat. Webová aplikace je přehledná, uživatelsky přívětivá a umožňuje export zvolených dat. Dobře je také vyřešeno vypínání napájení senzorů a GSM modulu v režimu spánku. Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a jsou v ní dodrženy zásady DTP. Práce obsahuje logicky seřazené kapitoly, obsahující: představení oblasti internetu věcí, internetovou službu ThingSpeak platformu Arduino, vlastní návrh meteostanice včetně programu pro přenos dat do služby ThingSpeak, návod na používání vlastní webové aplikace. Vytvořená webová aplikace je plně funkční. Bakalářská práce splnila zadání. Práce byla vystavena kontrole plagiátroství v systému STAG. Byla vyhodnocena jako původní a nejedná se tedy o plagiát. Komise navrhuje bakalářskou práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písmo b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 36096
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account