Modelling Hourly Vehicle Flows by a Finite Mixture of Simple Circular Normal Distributions

Show simple item record

dc.contributor.author Kromer, Pavel cze
dc.contributor.author Hasal, Martin cze
dc.contributor.author Nowakova, Jana cze
dc.contributor.author Heckenbergerová, Jana cze
dc.contributor.author Musilek, Petr cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:55:22Z
dc.date.available 2019-05-22T08:55:22Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-1-72810-321-1 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72941
dc.description.abstract Accurate modelling and representation of traffic flows is an important element of intelligent transportation systems, urban planning, and smart environments in general. In this work, location-specific hourly traffic flows are represented by finite mixtures of circular normal statistical distributions. The parameters of the finite mixtures are found by differential evolution, an evolutionary algorithm that is able to fit the statistical models to data with a high level of accuracy. The results are represented by circular plots that can be used as a form of visually appealing and easily understandable fingerprints of the underlying traffic flow patterns. eng
dc.format p. 1285-1290 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2018 : proceedings eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject traffic flow modelling eng
dc.subject finite mixture of circular normal statistical distributions eng
dc.subject differential evolution eng
dc.subject polar plot eng
dc.subject modelování dopravního toku cze
dc.subject směs jednoduchých kruhových normálních rozdělení cze
dc.subject diferencální evoluce cze
dc.subject kruhový graf cze
dc.title Modelling Hourly Vehicle Flows by a Finite Mixture of Simple Circular Normal Distributions eng
dc.title.alternative Modelování hodinového dopravního toku s použitím směsi jednoduchých kruhových normálních rozdělení cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Přesné modelování a reprezentace dopravních toků je důležitým prvkem inteligentních dopravních systémů, městského plánování a inteligentního prostředí obecně. V této práci jsou hodinové dopravní toky specifické pro danou lokalitu reprezentovány konečnou směsí kruhových normálních rozdělení. Parametry tohoto rozdělení směsí jsou nalezeny diferenciální evolucí, evolučním algoritmem, který je schopný přizpůsobit statistické modely datům s vysokou mírou přesnosti. Výsledky jsou reprezentovány kruhovými grafy, které lze použít jako formu vizuálně přitažlivých a snadno srozumitelných vzorů dopravního toku. cze
dc.event 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2018 (04.11.2018 - 07.11.2018, Maui, HI) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1109/ITSC.2018.8569788 eng
dc.identifier.wos 000457881301044 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85060451728
dc.identifier.obd 39882702 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account