Financial analysis of transportation and storage sector

Show simple item record

dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Endrizalová, Eva cze
dc.contributor.author Becková, Helena cze
dc.contributor.author Kammelová, Monika cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:54:01Z
dc.date.available 2019-05-22T08:54:01Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-14-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72929
dc.description.abstract Transportation and storage sector (section H according to CZ-NACE classification of economic activities) belongs among important sectors of the Czech Republic’s national economy. This sector includes passenger and freight transport (both regular and irregular, by rail, by pipeline, by road and by air and by waterways) and related activities (for instance activities executed by terminals, parking and warehousing facilities, transit points). Rental of transport equipment with a driver or an operator as well as postal and courier services also belong to this sector. The paper is focused on the development of this sector in the Czech Republic. An external financial analysis of this sector is carried out in this paper. This analysis is based on the Ministry of Industry and Trade’s data. Basic methods of financial analysis, horizontal analysis and vertical analysis of financial statements and financial ratios analysis, are applied. Financial analysis evaluates the development of selected ratios during the period from 2007 to 2016. eng
dc.format p. 621-630 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject transport eng
dc.subject storage eng
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject doprava cze
dc.subject skladování cze
dc.title Financial analysis of transportation and storage sector eng
dc.title.alternative Finanční analýza odvětví Doprava a skladování cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Odvětví dopravy a skladování (sekce H podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE) patří mezi významná odvětví národního hospodářství České republiky. Toto odvětví zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy (pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem) a související činnosti (např. činnosti terminálů, parkovacích a skladovacích zařízení, překladišť atd.). Do odvětví dále patří i pronajímání dopravních zařízení s řidičem nebo operátorem a také poštovní a kurýrní činnosti. Příspěvek je zaměřený na vývoj tohoto odvětví v České republice. Je provedena externí finanční analýza odvětví, která vychází z dat Českého statistického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jsou aplikovány základní metody finanční analýzy – horizontální a vertikální analýza účetních výkazů a analýza poměrových ukazatelů. Finanční analýza hodnotí vývoj vybraných ukazatelů v období 2007 – 2016. cze
dc.event The 12th International Days of Statistics and Economics (06.09.2018 - 08.09.2018, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://msed.vse.cz/msed_2018/article/200-Hyrslova-Jaroslava-paper.pdf eng
dc.identifier.wos 000455809400062
dc.identifier.obd 39882359 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account