Pravda a demokracie. (K Hejdánkovu pojetí Charty 77)

Show simple item record

dc.contributor.author Hejduk, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:49:47Z
dc.date.available 2019-05-22T08:49:47Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7561-109-3 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72891
dc.description.abstract V následující studii na textech Ladislava Hejdánka ukážeme, že existuje specifický, filosoficko-vzdělávací koncept Charty 77 a nepolitické politiky obecně, jemuž nevládnou žádné konkrétní programy a rozvrhy. Dokonce ani zákonnost, dodržování lidských práv a morálka přes své zásadní postavení nejsou prvním a posledním cílem Charty. Přes zřeknutí se programu nicméně nemá této neúčelové iniciativě vládnout relativismus. Rozhodující charakteristiky a působení Charty, jež v následujícím textu přiblížíme, vyplývají ze specifického vztahu k specifické pravdě. Takto z hlediska politiky minimalisticky a z hlediska kultury či dokonce filosofie maximalisticky koncipovaná Charta a nepolitická politika se ukazuje jako iniciativa schopná udržovat vstřícný vztah k pravdě i v širší společnosti a politice. cze
dc.format p. 250-276 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem cze
dc.relation.ispartof Relativismus a (post)pravda v demokracii cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pravda cze
dc.subject demokracie cze
dc.subject Hejdánek cze
dc.subject Charta 77 cze
dc.subject truth eng
dc.subject democracy eng
dc.subject Hejdánek eng
dc.subject Charter 77 eng
dc.title Pravda a demokracie. (K Hejdánkovu pojetí Charty 77) cze
dc.title.alternative Truth and Democracy eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated We interpret Ladislav Hejdánek´s writings to show that he created an educational concept of nonpolitical politics (in context of his own agency the concept of Charter 77), which is not governed by any specific programs and plans. Even legality and observing human rights and morality, one of very important basics of Charter and nonpolitical politics generally, are not the most important aim of his nonpolitical politics. Renouncement of any program does not mean for this nonpolitically political upheaval without any specific purpose the governance of relativism. The decisive characteristics and agency of Charter arises out of a specific relation to the specific truth: both we portray in our study. Such a nonpolitical politics conceived from the point of view of politics minimally and from the point of view of education maximally shows itself being able to preserve opened relation to the truth in a broader society and in politics. eng
dc.event Pravda, relativita a hodnotová neutralita (06.10.2016 - 07.10.2016, Písek) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID SGS_2018_026/Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie cze
dc.identifier.obd 39882042 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account