Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek

Show simple item record

dc.contributor.author Vojtěchovský, Jan cze
dc.contributor.author Lesniaková, Petra cze
dc.contributor.author Milionová, Ivana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:44:39Z
dc.date.available 2019-05-22T08:44:39Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1805-1944 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72846
dc.description.abstract Hlavní oblastí zájmu článku je využití UV fluorescenční fotografie v průzkumu eflorescencí vodorozpustných solí vyskytujících se v historických omítkách a zdivu. Tato problematika zahrnuje pro praxi velmi důležitou otázku, a to jakým způsobem může UV fluorescence solí přispět ke zjištění jejich přítomnosti na povrchu omítek, případně jiných materiálů objektů kulturního dědictví. Hlavním přínosem práce je systematické studium a dokumentace UV fluorescence anorganických solí kontaminujících vápenné omítky metodou UV fluorescenční fotografie, realizovanou na základě kompilace postupů uvedených v odborné literatuře. Cílem tohoto článku je také navrhnout optimální postup pořízení UV fluorescenční fotografie v oblasti výzkumu nástěnných maleb, protože tato oblast vyžaduje mírně odlišný přístup, než u většiny galerijních, či muzejních objektů. cze
dc.format p. 33-48 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof e-Monumentica, volume 2017, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject UV fluorescence cze
dc.subject UV fluorescenční fotografie cze
dc.subject konzervování-restaurování cze
dc.subject vodorozpustné anorganické soli cze
dc.subject průzkum nástěnné malby cze
dc.subject UV fluorescence eng
dc.subject UV fluorescence photography eng
dc.subject conservation eng
dc.subject water-soluble inorganic salts eng
dc.subject wall painting investigation eng
dc.title Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek cze
dc.title.alternative Research of UV fluorescence of inorganic salts on the surface of historical plasters eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The focus of this article is the use of UV fluorescence photography in the research of efflorescence of watersoluble salts, which occur in historical plasters and masonry. The issue involves a crucial question for the practice, especially in what way UV fluorescence of salts can contribute to detection of their presence on the surface of plasters, possibly on other materials of cultural heritage sites. The greatest gain of the research is the systematic study and documentation of UV fluorescence of inorganic salts contaminating lime plasters by the method of UV fluorescence photography, carried out according to a compilation of techniques described in specialist literature. The aim of the article was also to suggest an optimum procedure for the use of UV fluorescence photography method in wall paintings investigation, because this specific area desires slightly different approach than in case of most of gallery or museum objects. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID SGS_2017_016/Identifikace zasolení historických omítek pomocí UV světla. cze
dc.identifier.obd 39882674 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account